Korenica

Prodaje se posjed na atraktivnoj  i mirnoj lokaciji u Vranovači/ Korenici, Plitvička jezera,   s otvorenim pogledom  na planinu   Plješivicu. Posjed je površine 6040 m2 na jednoj katastarskoj čestici. Na zemljištu se nalaze tri  ucrtana objekta (kuća i dvije  gospodarske zgrade), koje su sagrađene prije 15.02.1968 god. Posjed se nalazi  1 km. izvan zone  Nacionalnog parka i ne podliježe posebnim propisima i uvjetima gradnje koji su propisani za zonu parka. Ovisno o želji investitora moguće je izgraditi više objekata i sadržaja. Kuća je priključena na infrastrukturu. Zbog blizine turističkih destinacija prilika za ulaganje u turističke  sadržaje.  Vl.1/1 Cujena